۰
 • نان حصیری بستنی(جفتی)

  ۳,۵۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • دسر تیرامیسو

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • دسر خانواده موس تیرامیسو

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلات پرتقال پذیرایی کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • نان حصیری بستنی(جفتی)

  ۳,۵۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلات پرتقال پذیرایی کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • دسر خانواده موس تیرامیسو

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • دسر تیرامیسو

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • دسر خانواده موس تیرامیسو

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • بستنی شکلات پرتقال پذیرایی کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • دسر تیرامیسو

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • نان حصیری بستنی(جفتی)

  ۳,۵۰۰ ریال
 • نان حصیری بستنی(جفتی)

  ۳,۵۰۰ ریال
 • دسر تیرامیسو

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلات پرتقال پذیرایی کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • دسر خانواده موس تیرامیسو

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • بستنی فوردو باقلوا کاله

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
 • دسر تیرامیسو

  ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۶۴,۰۰۰ ریال
 • دسر خانواده موس تیرامیسو

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۳۵,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلات پرتقال پذیرایی کاله

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی پذیرایی کاله

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۶۹,۵۰۰ ریال
 • بستنی فوردو پسته‌ای کاله

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • نان حصیری بستنی(جفتی)

  ۳,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا