۰
 • ویفر رول رول با طعم کرم قهوه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت بیس بیس کرم فندقی

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • کلوچه پانیکو ویتانا کاراملی

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت ۱۰۰۰ موزی

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت پاپل نارگیلی

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت 1005 فرخنده پذیرایی زعفرانی

  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • ویفر پذیرایی جعبه نارگیل نادری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹,۸۰۰ ریال
 • بیسکویت پاپل با چیپس شکلاتی

  ۲۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۴,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت باغ وحش پتی بور

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • بیسکویت ساقه طلایی کرمدار موزی مینو

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت مینی پتی بور وانیلی

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت ساقه طلایی روکش دار

  ۶۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۵۸,۵۰۰ ریال
 • بیسکویت ساقه طلایی

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • ویفر مکسی

  ۲۵,۰۰۰ ریال
 • ویفر رول رول با طعم مغز فندقی

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • ویفر مکسی

  ۱۵,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت های بای

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت تارت قلبی کاکائویی

  ۳۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۳,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت پاپل با چیپس شکلاتی

  ۲۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۴,۰۰۰ ریال
 • ویفر رول رول با طعم کرم قهوه

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت باغ وحش پتی بور

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • بیسکویت پاپل نارگیلی

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت های بای شیرین عسل

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۹,۰۰۰ ریال
 • کلوچه‌ اومپا لومپا نارگیلی

  ۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹,۸۰۰ ریال
 • بیسکویت ۱۰۰۵ آرد جو

  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت 1005 فرخنده پذیرایی زعفرانی

  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت فرخنده 1005 پذیرایی کنجدی

  ۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت چند غله با تکه های میوه

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت ۱۰۰۰ پرتقالی

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت ۱۰۰۰ موزی

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت ۱۰۰۰ نارگیلی

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۵۸,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت ۱۰۰۰ فندقی

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت ساقه طلایی پذیرایی با شهد توت

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • کیک برونی فندق با سس شکلات آشنا

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۸۸,۵۰۰ ریال
 • ویفر رول رول با مغز کاکائویی نادری

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت لیوانی قلبی کاکائویی سیاسر با ترافل

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت وانیلی نادری

  ۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹,۸۰۰ ریال
 • کلوچه‌ اومپا لومپا نارگیلی

  ۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹,۸۰۰ ریال
 • آی کوکی آردی کاکائویی نادری

  ۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹,۸۰۰ ریال
 • والس شکلاتی با طعم گیلاس

  ۱۰,۰۰۰ ریال
 • ویفر مدرسه کاکائویی نادری

  ۱۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹,۸۰۰ ریال
 • بیسکویت باغ وحش رند آدرین

  ۱۴,۵۰۰ ریال
 • شیرینی آردی لاکی ویتانا

  ۱۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴,۵۰۰ ریال
 • کلوچه ساده گردویی ۲ قلو

  ۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۴,۸۰۰ ریال
 • بیسکویت بیس بیس کرم فندق

  ۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۴,۸۰۰ ریال
 • شوکوکات کاکائویی نادری

  ۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۴,۸۰۰ ریال
 • ویفر مکسی

  ۱۵,۰۰۰ ریال
 • والس شکلاتی لالائی

  ۱۵,۰۰۰ ریال
 • کلوچه ممتاز نظری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • کیک دوقلو پرتقالی نادری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • سوپر کلوچه کنجد دار نظری

  ۳۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹,۰۰۰ ریال
 • شیرینی آردی لاکی ویتانا

  ۱۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۴,۵۰۰ ریال
 • بیسکویت شوکو اسکوئر ویتانا

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • والس کاکائویی وانیلی ۲ قلو لالایی

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • مینی کلوچه خرمایی لاکی ویتانا

  ۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۹,۰۰۰ ریال
 • بیسکویت با مغزی توت فرنگی لاکی ویتانا

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • کلوچه چتری کاکائویی نظری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • والس شکلاتی لالائی

  ۱۵,۰۰۰ ریال
 • وافل نام نام عسلی نادری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
 • وافل نام نام کاراملی نادری

  ۲۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا