۰
 • شکر پنیر کاکائویی سحرخیز

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • نقل گل محمدی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر هل دار پسته‌ای مصطفوی

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
  ۸۹%
  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • کلوچه خرمایی صادراتی

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر وانیلی یقین

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • پشمک شونیز فله

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تافی مغزدار شونیز فله

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تخته ای پوششی سفید سوربن

  ۱۶۴,۰۰۰ ریال
 • شکلات کیبوردی تلخ Ma

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پرس آمور شیرین عسل

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کارولین میوه ای مخلوط شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی شوکو رز مرداس

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • کلوچه خرمایی صادراتی

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • نقل گل محمدی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تافی مغزدار شونیز فله

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • پشمک شونیز فله

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کارولین میوه ای مخلوط شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پرس آمور شیرین عسل

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر دارچین و زنجبیل یقین

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی لاو استوری

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر کاکائویی سحرخیز

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کیبوردی تلخ Ma

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات مغزدار توفیس کره ای شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر هل دار پسته‌ای مصطفوی

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
  ۸۹%
  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پیچ میکس کلاسیک مرداس فله

  ۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پرس آمور شیرین عسل

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پرس مینی رپ با مغزی فندق آدرین

  ۸۰۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پیچ با مغزی کاکائو و فندق آدرین

  ۷۹۵,۰۰۰ ریال
 • پشمک شونیز فله

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی شوکو رز مرداس

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات تافی مغزدار شونیز فله

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کارولین میوه ای مخلوط شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات مغزدار توفیس کره ای شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات مغزدار توفیس نعنایی شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کیبوردی تلخ Ma

  ۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • تافی کاکائویی با طعم میوه آدرین

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
 • کلوچه خرمایی صادراتی

  ۸۰,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر وانیلی یقین

  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر دارچین و زنجبیل یقین

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر بیدمشک یقین

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر نارگیلی یقین

  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • نقل گل محمدی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر کاکائویی سحرخیز

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تخته ای پوششی سفید سوربن

  ۱۶۴,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر هل دار پسته‌ای مصطفوی

  ۱۹۰,۰۰۰ ریال
  ۸۹%
  ۲۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی لاو استوری

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • آبنبات مغزدار قلبی مخلوط آدرین

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • تافی کاکائویی با طعم میوه آدرین

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پیچ میکس کلاسیک مرداس فله

  ۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات کارولین میوه ای مخلوط شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات مغزدار توفیس نعنایی شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • آبنبات مغزدار قلبی مخلوط آدرین

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • آبنبات سوپر کارامل ریز عسلی آدرین

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
 • تافی کاکائویی با طعم میوه آدرین

  ۳۰۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پیچ با مغزی کاکائو و فندق آدرین

  ۷۹۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پرس مینی رپ با مغزی فندق آدرین

  ۸۰۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات مغزدار توفیس کره ای شونیز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی لاو استوری

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی شوکو رز مرداس

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات دو سر پرس آمور شیرین عسل

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۷۴۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا