۰
 • چای سبز کیسه‌ای سحرخیز

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای سحرخیز

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای کلاسیک

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای ارل گری

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه سوفیا

  ۶۴۹,۹۰۰ ریال
  ۸%
  ۵۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم نعنا

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه لایت سوفیا

  ۶۴۹,۹۰۰ ریال
  ۹%
  ۵۸۵,۰۰۰ ریال
 • چای تی بک نادری

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای دو غزال با طعم ارل گری

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۷۴,۰۰۰ ریال
 • چای سیب میعاد ایرانی

  ۹۶۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۸۸۸,۰۰۰ ریال
 • چای قرمز شکسته زرین شهرزاد

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۶۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱,۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ رویال شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای کله مورچه کنیا بنفش شهرزاد

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
 • چای عطری ارل گری مشکی شهرزاد

  ۴۷۹,۰۰۰ ریال
 • چای سبز تی بک (طعم لیمو)

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای ایرانی العطور

  ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • دمنوش لاغری کرفس، شیرین بیان و لیمو عمانی

  ۲۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای سیلان ساده طبیعت

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای میعاد مواهب فله

  ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱,۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته طبیعت

  ۹۹۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۹۱۸,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان طلایی گلستان

  ۹۹۸,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۸۲۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیب میعاد ایرانی

  ۹۶۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۸۸۸,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه شکسته لاهیجان اصل

  ۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه قلم لاهیجان اصل

  ۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز زرد ارال گری

  ۸۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۸۲۶,۰۰۰ ریال
 • چای قرمز شکسته زرین شهرزاد

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۶۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای مشکی گلستان

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • چای طلایی گلستان

  ۶۹۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه ای ساده کیمبال

  ۶۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۶۸۵,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم نعنا

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای کلاسیک

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای ارل گری

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بک نادری

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز لیمو کیسه‌ای

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای سیلان ساده طبیعت

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ ارل گری شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای سبز تی بک (طعم لیمو)

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه قلم لاهیجان اصل

  ۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه شکسته لاهیجان اصل

  ۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز خالص کیسه‌ ای ۲۵ عددی گلستان

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • چای معطر دلفین

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۶۱۸,۵۰۰ ریال
 • چای کیسه ای سیلان ساده طبیعت

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه ای ساده کیمبال

  ۶۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۶۸۵,۰۰۰ ریال
 • چای میعاد مواهب فله

  ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان طلایی گلستان

  ۹۹۸,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۸۲۵,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته طبیعت

  ۹۹۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۹۱۸,۰۰۰ ریال
 • چای مشکی گلستان

  ۷۹۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • چای طلایی گلستان

  ۶۹۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای دو غزال با طعم ارل گری

  ۱۷۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۷۴,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا