۰
 • کیسه زباله بند دار پیلگون توبره متوسط

  ۲۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر پیلگون معمولی

  ۱۰۶,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۸۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون جعبه ای

  ۳۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۸۶,۰۰۰ ریال
 • نوار درزگیر پارسا نوار

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون جعبه ای

  ۲۵۲,۰۰۰ ریال
  ۲۲%
  ۱۹۶,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله بنددار بزرگ 3 رول پیلگون

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
 • پیش دستی شفاف عددی

  ۴,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله جعبه ای سبز متوسط پیلگون

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۸۸۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۳,۹۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۲,۹۵۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۶,۵۰۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۱,۱۰۰ ریال
 • پیش دستی شفاف عددی

  ۴,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر جعبه‌ای ۲۵×۳۵

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیپ کیف کیسه فریزرلندی

  ۱۱۹,۵۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۰۳,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله ۸۰×۶۰

  ۷۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۷۳,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر 35*25 سینا چسب دار

  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر پیلگون ویژه

  ۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۸۳,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون جعبه ای

  ۳۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۸۶,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله رولی پاندا ۸۰×۶۵ پرفراژدار ضخیم

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر پیلگون طرح دستمال 200 برگ

  ۳۰۹,۰۰۰ ریال
  ۳۵%
  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی پیلگون 60 سانت

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۷۹,۵۰۰ ریال
 • سفره کاغذی پیلگون

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • سلفون پیلگون ۵۰ متری

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله بنددار بزرگ 3 رول پیلگون

  ۲۷۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
 • سفره یکبار مصرف تشریفاتی ۱۲ متری پلانگتون ۱۲۰×۱۰۰

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون جعبه ای

  ۲۵۲,۰۰۰ ریال
  ۲۲%
  ۱۹۶,۰۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف حدادی

  ۸۸۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۱,۱۰۰ ریال
 • چاقو میوه خوری شیشه ‌ای

  ۱,۵۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۲,۹۵۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۳,۹۰۰ ریال
 • پیش دستی شفاف عددی

  ۴,۰۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس دو پرسی

  ۶,۵۰۰ ریال
 • کاسه سه گوش کوشا(صورتی)

  ۱۸,۰۰۰ ریال
 • کاسه سه گوش کوشا (نارنجی)

  ۱۸,۰۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره ای کوچک صورتی جیغ

  ۳۳,۰۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره‌ ای بزرگ صورتی

  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • نوار درزگیر پارسا نوار

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • قاشق شیشه‌ای یکبار مصرف تک ظرف

  ۶۲,۵۰۰ ریال
 • چنگال شیشه‌ای یکبار مصرف تک ظرف

  ۶۲,۵۰۰ ریال
 • سفره کاغذی پرفراژ دار پاکان ۱۲ متری

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • سفره یکبار مصرف تشریفاتی ۱۲ متری پلانگتون ۱۲۰×۱۰۰

  ۲۶۸,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر جعبه ای پلانگتون ۱۲۰ برگی ۳۵×۲۵

  ۱۵۸,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۲۷,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر بسته ۱۰۰ برگی ۳۵×۲۵

  ۸۲,۵۰۰ ریال
  ۹%
  ۷۵,۰۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پیلگون ۱۰۰ عددی

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲۸%
  ۷۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله رولی پیلگون ۱۲ عددی ۸۵×۷۰ آبی

  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • سلفون پیلگون ۵۰ متری

  ۲۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله رولی پاندا ۸۰×۶۵ پرفراژدار ضخیم

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله جعبه ای قرمز کوچک اداری

  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۲۰۴,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر دبل زیپ 18*20 تاپسیس 25 برگ

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۳۵%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا