۰

محصولات مرتبط

ترشی بندری
۱۲۳,۰۰۰ ریال
۶۷%
۴۰,۰۰۰ ریال
ترشی بندری
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸%
۹۰,۰۰۰ ریال
ترشی بندری
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۵%
۱۷۰,۰۰۰ ریال
ترشی بندری
۲۱۰,۰۰۰ ریال
۲%
۲۰۵,۰۰۰ ریال
ترشی سیر حبه
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۴۱%
۹۹,۰۰۰ ریال
ترشی سیر شیرین
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۴%
۲۲۰,۰۰۰ ریال
ترشی سیر مروارید
۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۹%
۱۱۶,۰۰۰ ریال
ترشی سیر مروارید
۲۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹%
۱۸۰,۰۰۰ ریال
ترشی سیر گل
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۵%
۲۵۵,۰۰۰ ریال
ترشی لیته
۱۰۸,۰۰۰ ریال
۳۵%
۷۰,۰۰۰ ریال
ترشی لیته
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۶۶%
۳۵,۰۰۰ ریال
ترشی مخلوط
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۶%
۱۰۲,۵۰۰ ریال
ترشی مخلوط درشت
۱۷۲,۹۰۰ ریال
۳۳%
۱۱۵,۰۰۰ ریال
ترشی مخلوط ریز
۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱%
۱۹۲,۰۰۰ ریال
ترشی سیر مروارید
۱۶۹,۰۰۰ ریال
۲۱%
۱۳۳,۳۲۰ ریال
ترشی سیر مروارید بقا
۱۷۹,۰۰۰ ریال
۱%
۱۷۷,۰۰۰ ریال
ترشی بندری بیو هپ
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۳%
۱۶۹,۵۰۰ ریال
ترشی کلم بقا
۱۰۶,۰۰۰ ریال
۱%
۱۰۴,۰۰۰ ریال
ترشی فلفل ریز بقا
۱۹۳,۰۰۰ ریال
۱۱%
۱۷۰,۰۰۰ ریال
ترشی وکیوم آلبالو بهین
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۸۴%
۲۰,۰۰۰ ریال
ترشی وکیوم بندری بهین
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۶%
۹۳,۰۰۰ ریال
ترشی مخلوط بقاء شیشه ای
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۳۶%
۷۰,۰۰۰ ریال
ترشی مخلوط وکیوم بهین
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۵%
۱۴۲,۰۰۰ ریال
ترشی سیر مروارید مجید
۳۴۸,۰۰۰ ریال
۲۲%
۲۷۱,۰۰۰ ریال
ترشی سیر گل مجید
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۳۷%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
ترشی آلبالو خانگی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
ترشی جنگلی خانگی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
ترشی هفت میوه
۱۵۰,۰۰۰ ریال
زیتون عسلی خانگی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
ترشی سیر وکیوم بهین
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۶%
۱۵۰,۰۰۰ ریال
ترشی شور برگ مو
۱۶۸,۰۰۰ ریال
۴%
۱۶۰,۰۰۰ ریال
ترشی لبو
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۴۰%
۶۵,۰۰۰ ریال
ترشی آلبالو شیشه‌ای
۱۲۷,۰۰۰ ریال
۲۱%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
ترشک آلبالو
۳۰,۰۰۰ ریال
ترشی بندری یک و یک
۱۱۹,۰۰۰ ریال
۵%
۱۱۲,۰۰۰ ریال
ترشی سیر گل شیشه ای یک و یک
۲۵۵,۰۰۰ ریال
۲۵%
۱۹۰,۰۰۰ ریال
ترشی مخلوط یک و یک
۱۲۹,۰۰۰ ریال
۱۰%
۱۱۵,۰۰۰ ریال
ترشی لیته یک و یک
۱۱۹,۰۰۰ ریال
۱۱%
۱۰۵,۰۰۰ ریال
ترشی مخلوط زرد اروم آدا
۱۸۹,۵۰۰ ریال
۷%
۱۷۵,۰۰۰ ریال
ترشی بندری اروم آدا
۷۷,۰۰۰ ریال
۹%
۷۰,۰۰۰ ریال
ترشی سیر گل مهراد
۴۱۹,۱۰۰ ریال
۸%
۳۸۴,۰۰۰ ریال
ترشی مخلوط درشت فله
۲۲۵,۰۰۰ ریال
ترشی لیته فله
۸۵,۰۰۰ ریال
ترشی بندری اروم آدا
۱۸۹,۵۰۰ ریال
۱۱%
۱۶۸,۵۰۰ ریال
ترشی فلفل هالوپینو بیژن
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۵%
۱۲۳,۰۰۰ ریال
ترشی فلفل سبز سوزنی بیژن شیشه‌ای
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۰%
۲۴۹,۵۰۰ ریال
ترشی مخلوط درشت بیژن شیشه‌ای
۱۶۹,۰۰۰ ریال
۱۳%
۱۴۵,۵۰۰ ریال
ترشی سیر گل زشک
۲۱۹,۵۰۰ ریال
ترشی مخلوط بندری بیژن
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۴%
۱۵۷,۸۰۰ ریال
ترشی بندری مجید
۲۰۸,۰۰۰ ریال
۲۴%
۱۵۸,۰۰۰ ریال
آلبالو خشکه مزمز
۳۰,۰۰۰ ریال
۳%
۲۹,۰۰۰ ریال
ترشی فلفل کامبیز
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۷%
۲۳۲,۰۰۰ ریال
ترشی سیر مروارید زشک
۳۲۹,۰۰۰ ریال

امتیاز محصول ترشی بندری مجید: 4 | (تعداد کل نظرها: 2 نظر)
خیلی بد
0 نظر

بد
0 نظر

معمولی
0 نظر

خوب
1 نظر

خیلی خوب
1 نظر
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

خمیر مایه سبزنام
۷۵,۰۰۰ ریال
سبزی
۱۲۸,۰۰۰ ریال
آلو سیاه
۳۳۰,۰۰۰ ریال
نان تست هفت غله
۲۶۰,۰۰۰ ریال
نان تست کوچک
۱۹۰,۰۰۰ ریال
شکلات تخته‌ای وایت
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲%
۱۳۲,۰۰۰ ریال
بادمجان کشیده
۱۲۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا