۰

محصولات مرتبط

چای چکش سبز
۸۵۰,۰۰۰ ریال
چای تی بک ۳۰ عددی
۹۰,۰۰۰ ریال
چای سیب میعاد ایرانی
۹۶۹,۰۰۰ ریال
۶%
۹۱۰,۰۰۰ ریال
چای شهرزاد
۶۷۴,۵۰۰ ریال
چای محفل
۶۹۵,۰۰۰ ریال
۵%
۶۵۷,۰۰۰ ریال
چای اسبی کوچک
۲۵۵,۰۰۰ ریال
چای اسبی بزرگ
۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
چای ایرانی العطور
۴۳۰,۰۰۰ ریال
چای دوغزال
۹۸۹,۰۰۰ ریال
چای تی بک نادری
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۸%
۱۱۰,۰۰۰ ریال
چای تی بک معطر احمد
۸۱,۵۰۰ ریال
چای شهرزاد شکسته
۴۷۹,۰۰۰ ریال
چای ترش روستانی
۵,۲۵۰ ریال
۱%
۵,۱۶۶ ریال
چای بدون عطر احمد(تی بک)
۶۰,۳۰۰ ریال
۲%
۵۸,۸۰۰ ریال
چای احمد ارل گری
۶۹,۴۹۰ ریال
۱%
۶۸,۴۰۰ ریال
چای شکسته سوفیا فله
۹۴۰,۰۰۰ ریال
چای شهرزاد آبی
۸۰۰,۰۰۰ ریال
چای سبز تی بک (طعم لیمو)
۱۳۹,۵۰۰ ریال
۷%
۱۲۹,۰۰۰ ریال
چای سبز تی بک معمولی
۱۳۹,۵۰۰ ریال
۴%
۱۳۳,۱۰۰ ریال
چای چکش سبز فله
۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
چای سبز با طعم هل
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۳%
۱۹۴,۰۰۰ ریال
چای سبز با طعم گل سرخ
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱%
۱۹۸,۰۰۰ ریال
چای شکسته معطر سوفیا
۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
۱۱%
۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
چای شکسته سوفیا با طعم هل
۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
۱۱%
۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
چای شکسته لایت سوفیا
۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
۱۱%
۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
چای کله مورچه سوفیا
۶۴۹,۹۰۰ ریال
۸%
۵۹۵,۰۰۰ ریال
چای کله مورچه سوفیا با طعم هل
۶۴۹,۹۰۰ ریال
۸%
۵۹۵,۰۰۰ ریال
چای کله مورچه لایت سوفیا
۶۴۹,۹۰۰ ریال
۹%
۵۸۵,۰۰۰ ریال
چای شهرزاد مشکی
۴۷۹,۰۰۰ ریال
چای توینینگز زرد ارال گری
۸۳۹,۰۰۰ ریال
۱%
۸۲۶,۰۰۰ ریال
چای توینینگز ساده قرمز
۷۵۹,۰۰۰ ریال
۱۰%
۶۸۰,۰۰۰ ریال
قرص چای سبز گرین تیدین
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۲%
۱۲۷,۰۰۰ ریال
چای دوغزال مشکی
۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
۲%
۱,۲۲۴,۰۰۰ ریال
چای سبز و دارچین (25 عددی)
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۶۸,۰۰۰ ریال
چای سبز نعنا کیسه‌ای (۲۵ عددی)
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۶۸,۰۰۰ ریال
چای بدون عطر دلفین
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چای محفل
۱۵۰,۰۰۰ ریال
چای دبش(کله مورچه ایی)
۴۹۸,۰۰۰ ریال
۳۰%
۳۴۷,۰۰۰ ریال
چای دلفین
۶۵۰,۰۰۰ ریال
۴%
۶۱۸,۵۰۰ ریال
چای سیب میعاد اصل
۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
چای سبز کیسه‌ای سحرخیز
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۱۶%
۲۴۵,۰۰۰ ریال
چای قرمز شکسته زرین شهرزاد
۸۹۹,۰۰۰ ریال
۱۲%
۷۸۹,۰۰۰ ریال
چای عطری ارل گری مشکی شهرزاد
۸۹۹,۰۰۰ ریال
۱۲%
۷۸۹,۰۰۰ ریال
چای شهرزاد با طعم هل
۶۷۴,۵۰۰ ریال
چای سبز
۵۷۰,۰۰۰ ریال
چای ترش قرمز
۷۵۰,۰۰۰ ریال
چای به فله
۵۵۰,۰۰۰ ریال
چای شکسته سوفیا
۶۴۵,۰۰۰ ریال
چای شکسته سوفیا با طعم هل
۹۹۹,۰۰۰ ریال
۶%
۹۳۲,۰۰۰ ریال
چای شکسته ساده سوفیا
۹۹۹,۰۰۰ ریال
۶%
۹۳۲,۰۰۰ ریال
چای شکسته عطری سوفیا
۹۹۹,۰۰۰ ریال
۶%
۹۳۲,۰۰۰ ریال
چای سیب فله
۵۳۰,۰۰۰ ریال
چای زرین شکسته سوفیا
۴۹۵,۰۰۰ ریال
چای کیسه ای دو غزال با طعم ارل گری
۱۷۹,۰۰۰ ریال
۲%
۱۷۴,۰۰۰ ریال
چای طلایی گلستان
۶۹۹,۰۰۰ ریال
۷%
۶۵۰,۰۰۰ ریال
چای قرمز گلستان
۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
۱۴%
۱,۰۶۸,۰۰۰ ریال
چای مشکی گلستان
۷۹۹,۰۰۰ ریال
۸%
۷۳۰,۰۰۰ ریال
چای کاپیتان ارل گری معطر
۶۵۰,۰۰۰ ریال
۹%
۵۸۵,۰۰۰ ریال
چای کاپیتان شکسته سیلان
۶۵۰,۰۰۰ ریال
۹%
۵۸۵,۰۰۰ ریال
چای دو غزال فله
۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
چای تی بک زرد کاپیتان
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چای تی بک ارل گری مشکی کاپیتان
۱۰۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۰۰,۰۰۰ ریال
چای کیسه ای دوغزال 25 عددی
۱۷۹,۰۰۰ ریال
۲%
۱۷۴,۰۰۰ ریال
چای میوه‌ای المابیک
۴۱۵,۰۰۰ ریال
۸%
۳۸۰,۰۰۰ ریال
چای شکسته طبیعت
۹۹۹,۰۰۰ ریال
۶%
۹۳۸,۵۰۰ ریال
چای سیلان طلایی گلستان
۹۹۸,۰۰۰ ریال
۱۷%
۸۲۵,۰۰۰ ریال
چای سیاه ایرانی با طعم ارل گری بی یو تی
۳۵۴,۰۰۰ ریال
۱۹%
۲۸۵,۰۰۰ ریال
چای میعاد مواهب فله
۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
چای کله مورچه ای ساده کیمبال
۶۹۹,۰۰۰ ریال
۲%
۶۸۵,۰۰۰ ریال
چای کیسه ای سیلان ساده طبیعت
۱۳۹,۰۰۰ ریال
۱۳%
۱۲۰,۰۰۰ ریال
چای معطر دلفین
۶۵۰,۰۰۰ ریال
چای سبز خالص کیسه‌ ای ۲۵ عددی گلستان
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۴%
۱۶۸,۰۰۰ ریال
چای سیاه کلاسیک خارجی کیمبال
۱,۱۵۹,۹۰۰ ریال
۱۴%
۹۹۰,۰۰۰ ریال
چای سبز کیسه ای با گل یاس
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱%
۱۵۸,۰۰۰ ریال
چای معطر کیمبال با عطر برگاموت
۱,۱۵۹,۹۰۰ ریال
۱۴%
۹۹۰,۰۰۰ ریال
چای تی بگ روزانه گلستان
۱۵۹,۰۰۰ ریال
۵%
۱۵۰,۰۰۰ ریال
چای سیلان ارل گری معطر تشریفات جعبه فلزی
۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
۲۳%
۹۹۰,۰۰۰ ریال
چای سیلان ساده تشریفات
۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
۲۳%
۹۹۰,۰۰۰ ریال
چای سیاه کیسه ای کلاسیک ویکتوریا
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲%
۱۳۱,۰۰۰ ریال
چای سیاه کیسه ای معطر ویکتوریا قرمز
۱۵۹,۰۰۰ ریال
۱۷%
۱۳۱,۰۰۰ ریال
چای سیاه شکسته کلاسیک ویکتوریا
۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
۱۳%
۹۹۵,۰۰۰ ریال
چای سیاه شکسته معطر ویکتوریا قرمز
۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
۱۳%
۹۹۵,۰۰۰ ریال
چای شکسته ممتاز کلکته آسام ویکتوریا
۱,۰۹۹,۰۰۰ ریال
۱۰%
۹۸۰,۰۰۰ ریال
چای گیاهی دیورتیک
۲۴۰,۰۰۰ ریال
چای سیلان ارل گری معطر طبیعت
۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۲%
۹۹۰,۰۰۰ ریال
چای ماسالا پاپران
۵۹۸,۰۰۰ ریال
۳%
۵۸۰,۰۰۰ ریال
چای اسب نشان فله
۶۵۰,۰۰۰ ریال
چای شکسته سیلان سیاه محمود
۲۹۷,۵۰۰ ریال
۲%
۲۸۹,۰۰۰ ریال
چای شکسته معطر ارل گری محمود
۲۹۷,۵۰۰ ریال
۲%
۲۸۹,۰۰۰ ریال

امتیاز محصول چای شکسته سیلان سیاه محمود: 3 | (تعداد کل نظرها: 5 نظر)
خیلی بد
0 نظر

بد
0 نظر

معمولی
3 نظر

خوب
1 نظر

خیلی خوب
1 نظر
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
بازگشت به بالا