۰
 • مغز بادام (بادام درختی)

  ۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه کدو سفید

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو سفید سوپر لوکس فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام پوست گرفته فله

  ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ایرانی فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی طعم پونه

  ۶۲۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته زعفرانی آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۱,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی باربیکیو

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته فلفلی نمکی آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی آویشن آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۱,۰۰۰ ریال
 • پسته شور فندقی

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی ۲ آتشه علی بابا فله

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • گردو پوست نازک خارجی

  ۹۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه هندوانه درجه 1 فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • بادام زمینی سرکه‌ای

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷,۰۰۰ ریال
 • تخمه کدو سفید

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام پوست گرفته فله

  ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی کانادایی

  ۶۲۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی طعم پونه

  ۶۲۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه ژاپنی شور

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ایرانی فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام (بادام درختی)

  ۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • بادام زمینی نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو سفید سوپر لوکس فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • پسته خام احمدآقایی

  ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • پسته شور فندقی

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مغز گردو سفید سوپر لوکس فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • فندق شور ایرانی فله

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • مغز بادام (بادام درختی)

  ۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه کدو سفید

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • گردو پوست نازک خارجی

  ۹۳۰,۰۰۰ ریال
 • مغز کازو بدون پوست فله

  ۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه ژاپنی شور

  ۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • کازو با پوست شور

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی کانادایی

  ۶۲۵,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان کانادایی طعم پونه

  ۶۲۵,۰۰۰ ریال
 • بادام زمینی سرکه‌ای

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷,۰۰۰ ریال
 • مغز تخمه آفتابگردان نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • بادام زمینی سرکه ای مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • مغز سه تخمه ( آفتابگردان - کدو - هندوانه ) نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • بادام زمینی نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷,۰۰۰ ریال
 • مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • پسته نمکی مزمز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان سناتور مزمز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۹۹,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی رست شده

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۳,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان گلپر

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۹۸,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان لیمو ترش

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۹۷,۰۰۰ ریال
 • پسته نمکی مزمز

  ۸۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان سناتور مزمز

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۹۹,۰۰۰ ریال
 • مغز کازو بدون پوست فله

  ۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی چی توز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۷,۰۰۰ ریال
 • تخمه آفتابگردان نمکی ۲ آتشه علی بابا فله

  ۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی آویشن آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۱,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته فلفلی نمکی آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته نمکی باربیکیو

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • لیوان پسته زعفرانی آجیکس

  ۲۶۷,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۲۵۱,۰۰۰ ریال
 • بادام زمینی نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۴۹,۰۰۰ ریال
 • مغز سه تخمه ( آفتابگردان - کدو - هندوانه ) نمکی مزمز

  ۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۴۸,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا