۰
 • بستنی کیک پسته

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی وانیلی شکلاتی

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی نسکافه ای

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی معجون

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی شکلاتی

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی زعفرانی با پسته و خامه

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • بستنی کیک پسته

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا