۰
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ کوهی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم نعنا

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز ضیافت

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۰۷,۰۰۰ ریال
 • دوغ شیرازی آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • دوغ ۸ گیاه آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ موسیر آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار تخمیری نعنایی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ سنتی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز نعنا

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز ضیافت

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۰۷,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز محلی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم نعنا

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار کفیر

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم موسیر

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • دوغ سنتی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ کوهی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ دیزی کباب میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار تخمیری نعنایی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار کفیر

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • دوغ شیرازی آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • دوغ ۸ گیاه آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ موسیر آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار رامک

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم نعنا

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار طبیعی کاله

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲۵%
  ۹۷,۵۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز محلی

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار تخمیری نعنایی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ سنتی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز با طعم موسیر

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۹۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار تخمیری نعنایی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ سنتی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ کوهی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ دیزی کباب میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز ساده میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز ضیافت

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۱۰۷,۰۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز نعنا

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • دوغ موسیر آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ ۸ گیاه آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ شیرازی آپادا

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • دوغ مشک گرما دیده بدون گاز

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ گازدار طبیعی کاله

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۲۵%
  ۹۷,۵۰۰ ریال
 • دوغ بدون گاز ساده میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ دیزی کباب میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ کوهی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • دوغ نعنا میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • دوغ ترش میهن

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • دوغ محلی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • دوغ سنتی میهن

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا