۰
 • روغن زیتون بدون بو آفرین

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده آفرین

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ساعی (خرید بالای 200 هزار تومن با محدودیت فروش 1 عدد)

  ۲۶۶,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط پخت و پز هایلی

  ۲۱۰,۵۰۰ ریال
 • روغن پخت و پز حلب ساعی (محدودیت فروش تا ۱ عدد و برای سفارشات بیشتر از ۲۰۰ هزار تومن)

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط سرخ کردنی بدون پالم جیاردینو

  ۴۳۱,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط سرخ کردنی بدون پالم جیاردینو

  ۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱,۰۳۴,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ویژه اولترا هایلی

  ۲۱۶,۰۰۰ ریال
 • روغن مخصوص سرخ کردنی کنجد و آفتابگردان دلوین

  ۶۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۵۵۵,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد دلوین

  ۸۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۷۴۹,۵۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ویژه اولترا هایلی

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • روغن مایع پخت و پز و سالاد حاوی امگا 3 لادن طلایی

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ساعی (خرید بالای 200 هزار تومن با محدودیت فروش 1 عدد)

  ۲۶۶,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی بهار

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • روغن مایع لادن مخصوص پخت و پز

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • روغن پخت و پز حلب ساعی (محدودیت فروش تا ۱ عدد و برای سفارشات بیشتر از ۲۰۰ هزار تومن)

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • روغن ویژه سرخ کردنی طبیعت (محدودیت فروش تا ۱ عدد و برای سفارشات بیشتر از ۲۰۰ هزار تومن)

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون بدون بو آفرین

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی بدون پالم

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد سمن

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱,۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • روغن جامد لادن

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده آفرین

  ۴۴۵,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • روغن نیمه جامد لایت طبیعت

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ویژه اولترا هایلی

  ۲۱۶,۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده سی سام

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد سمن

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱,۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط سرخ کردنی بدون پالم جیاردینو

  ۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱,۰۳۴,۰۰۰ ریال
 • روغن جامد لادن

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • روغن نیمه جامد لایت طبیعت

  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد دلوین

  ۸۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۷۴۹,۵۰۰ ریال
 • روغن کنجد تصفیه شده سی سام

  ۸۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده سی سام

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۷۷۹,۰۰۰ ریال
 • روغن پخت و پز حلب ساعی (محدودیت فروش تا ۱ عدد و برای سفارشات بیشتر از ۲۰۰ هزار تومن)

  ۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • روغن مخصوص سرخ کردنی کنجد و آفتابگردان دلوین

  ۶۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۵۵۵,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد و کانولا مخصوص پخت و پز و سالاد هایلی

  ۶۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۵۹۳,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد فرابکر سی سام

  ۶۴۵,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی بهار

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ویژه اولترا هایلی

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • روغن ویژه سرخ کردنی طبیعت (محدودیت فروش تا ۱ عدد و برای سفارشات بیشتر از ۲۰۰ هزار تومن)

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • روغن مایع لادن مخصوص پخت و پز

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط پخت و پز هایلی

  ۲۱۰,۵۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ویژه اولترا هایلی

  ۲۱۶,۰۰۰ ریال
 • روغن آفتابگردان پخت و پز ویتامینD3 هایلی

  ۲۲۷,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ساعی (خرید بالای 200 هزار تومن با محدودیت فروش 1 عدد)

  ۲۶۶,۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون بدون بو آفرین

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی بدون پالم

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط سرخ کردنی بدون پالم جیاردینو

  ۴۳۱,۰۰۰ ریال
 • روغن مایع پخت و پز و سالاد حاوی امگا 3 لادن طلایی

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد دلوین

  ۸۸۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۷۴۹,۵۰۰ ریال
 • روغن مخصوص سرخ کردنی کنجد و آفتابگردان دلوین

  ۶۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۵۵۵,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد تصفیه شده سی سام

  ۸۶۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده سی سام

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۷۷۹,۰۰۰ ریال
 • روغن مایع کنجد و کانولا سی سام مخصوص پخت و پز و سالاد

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • روغن مایع پخت و پز و سالاد حاوی امگا 3 لادن طلایی

  ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط پخت و پز هایلی

  ۲۱۰,۵۰۰ ریال
 • روغن سرخ کردنی ویژه اولترا هایلی

  ۲۱۶,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط سرخ کردنی بدون پالم جیاردینو

  ۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱,۰۳۴,۰۰۰ ریال
 • روغن مخلوط سرخ کردنی بدون پالم جیاردینو

  ۴۳۱,۰۰۰ ریال
 • روغن کنجد و کانولا مخصوص پخت و پز و سالاد هایلی

  ۶۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۵۹۳,۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون ممتاز فرا بکر ریحان

  ۴۵۵,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۴۲۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا