۰
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز کامبیز

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه ای اروم آدا

  ۴۵۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۴۳۴,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • فلفل شور وکیوم زرین گلدشت بروجرد

  ۸۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز کامبیز

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه ای اروم آدا

  ۴۵۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۴۳۴,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز کامبیز

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • فلفل شور وکیوم زرین گلدشت بروجرد

  ۸۸,۰۰۰ ریال
 • فلفل شور وکیوم زرین گلدشت بروجرد

  ۸۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز کامبیز

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه ای اروم آدا

  ۴۵۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۴۳۴,۰۰۰ ریال
 • فلفل شور وکیوم زرین گلدشت بروجرد

  ۸۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه ای اروم آدا

  ۴۵۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۴۳۴,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز کامبیز

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه اصالت شیشه ای

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۷۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه‌ ای درجه ۱ شهدین

  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه شیشه‌ای بیژن

  ۴۱۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۷۸,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز شیشه‌ای بیژن

  ۳۷۶,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۳۳۹,۰۰۰ ریال
 • خیارشور شیشه ای مجید

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ویژه بقا

  ۳۳۴,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور نمکی فله‌ای

  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • خیارشور ممتاز

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا