۰
 • نقل گل محمدی

  ۱۶۱,۰۰۰ ریال
 • پاستیل پکتینی شیرین عسل

  ۴۶۵,۰۰۰ ریال
 • نقل

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • تافی شیری تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار فندقی استایل آناتا فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار پرچمی استایل آناتا فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی هندوانه تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • تافی کره ای تالش آناتا فله (لفاف قرمز)

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • تافی کاکائویی تالش آناتا فله

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی شوکو رز مرداس

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی لاو استوری

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات تلخ لاکچری گالری آناتا فله

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • نقل گل محمدی

  ۱۶۱,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر دارچین و زنجبیل یقین

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی لاو استوری

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر بهار نارنج یقین

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • پاستیل پکتینی شیرین عسل

  ۴۶۵,۰۰۰ ریال
 • تافی کاکائویی تالش آناتا فله

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی شوکو رز مرداس

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات تلخ دارک ویولتا فله

  ۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر گل محمدی بهرامن

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار پرچمی استایل آناتا فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی کره ای تالش آناتا فله (لفاف قرمز)

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • تافی شیری تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تلخ لاکچری گالری آناتا فله

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تلخ مینو

  ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات تلخ دارک ویولتا فله

  ۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال
 • تافی کاکائویی تالش آناتا فله

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • پاستیل پکتینی شیرین عسل

  ۴۶۵,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار فندقی استایل آناتا فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار پرچمی استایل آناتا فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار لالایی فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی شیری تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • تافی هندوانه تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی شوکو رز مرداس

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • تافی کره ای تالش آناتا فله (لفاف قرمز)

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • نقل گل محمدی

  ۱۶۱,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر گل محمدی بهرامن

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر دارچین و زنجبیل یقین

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • شکر پنیر بهار نارنج یقین

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی لاو استوری

  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • نقل

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • تافی لالائی فله

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • تافی کره ای تالش آناتا فله (لفاف قرمز)

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات کادویی شوکو رز مرداس

  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
 • تافی شیری تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • تافی هندوانه تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار فندقی استایل آناتا فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی لالائی فله

  ۳۵۰,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۳۳۰,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار لالایی فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تلخ مینو

  ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • نقل

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تلخ لاکچری گالری آناتا فله

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی کاکائویی تالش آناتا فله

  ۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • تافی کره ای تالش آناتا فله (لفاف قرمز)

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • تافی هندوانه تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار پرچمی استایل آناتا فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی مغزدار فندقی استایل آناتا فله

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • تافی شیری تالش آناتا فله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • شکلات تلخ دارک ویولتا فله

  ۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا