۰
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۴,۵۰۰ ریال
 • سفره تشریفاتی 120*10 پاندا

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • چنگال شفاف طب پلاست(50 عدد)

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • کاسه سه گوش کوشا (نارنجی)

  ۱۸,۰۰۰ ریال
 • دستمال چند منظوره رولی ۲۵*۲۵ تاپسیس ۳۰ عددی آبی ساده

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • زیپگون متوسط پیلگون (25 برگ)

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۴۱,۵۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره‌ ای بزرگ صورتی

  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۴,۵۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس

  ۹,۵۰۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۲,۹۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۳,۵۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا استند پیلگون

  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله دوقلو پیلگون سایز کوچک

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • سفره تشریفاتی 120*10 پاندا

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی پیلگون 60 سانت

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۲۷۹,۵۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی بسیار ضخیم پیلگون 60 سانت 1 متری

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • دستمال چند منظوره رولی ۲۵*۲۵ تاپسیس ۳۰ عددی آبی ساده

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله دوقلو پیلگون سایز کوچک

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • زیپگون متوسط پیلگون (25 برگ)

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۴۱,۵۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • قاشق شفاف طب پلاست (۵۰ عددی)

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۲,۹۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۳,۵۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۴,۵۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس

  ۹,۵۰۰ ریال
 • قاشق شیشه ای یکبارمصرف تک ظرف

  ۱۷,۵۰۰ ریال
 • کاسه سه گوش کوشا (نارنجی)

  ۱۸,۰۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره ای کوچک صورتی جیغ

  ۳۳,۰۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره‌ ای بزرگ صورتی

  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا استند پیلگون

  ۱۰۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • چنگال شفاف طب پلاست(50 عدد)

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • قاشق شیشه ای یکبارمصرف تک ظرف

  ۱۷,۵۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی بسیار ضخیم پیلگون 60 سانت 1 متری

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • دستمال چند منظوره رولی ۲۵*۲۵ تاپسیس ۳۰ عددی آبی ساده

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • قاشق شفاف طب پلاست (۵۰ عددی)

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله دوقلو پیلگون سایز کوچک

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۶%
  ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره ای کوچک صورتی جیغ

  ۳۳,۰۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره‌ ای بزرگ صورتی

  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • کاسه ماست خوری

  ۲,۹۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • سفره تشریفاتی 120*10 پاندا

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • زیپگون متوسط پیلگون (25 برگ)

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۴۱,۵۰۰ ریال
بازگشت به بالا