۰
 • تخم مرغ طراوت (صبا) شانه 30 عددی

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی ۴۰٪ بشارت

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ بسته 6 عددی فراز

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شانه 30 عددی فراز

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت 55 درصد 202

  ۸۹۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شاهین ۱۵عددی

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ طراوت( صبا) ۱۵عددی

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • هات داگ گوشت 60 درصد 202

  ۹۳۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شاهین ۳۰ عددی

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ بسته ۶ عددی مجیر

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده نوین

  ۵۰۸,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۴۶۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی ۴۰٪ بشارت

  ۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل نوین 55%

  ۵۷۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا مخصوص بشارت

  ۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • تخم بلدرچین

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ 60 درصد معمولی

  ۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی بشارت

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس کوکتل مرغ نوین 55 درصد

  ۵۱۸,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ ٪ نوین

  ۷۵۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری بشارت

  ۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ گوشت بشارت80٪

  ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت بشارت

  ۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • هات داگ گوشت 60 درصد 202

  ۹۳۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت 55 درصد 202

  ۸۹۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس قارچ و مرغ بشارت

  ۸۷۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا مخصوص بشارت

  ۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ ٪ نوین

  ۷۵۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ طراوت (صبا) شانه 30 عددی

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شانه 30 عددی فراز

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شاهین ۳۰ عددی

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • کوکتل مرغ بشارت

  ۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • تخم بلدرچین

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ طراوت بسته 6 عددی

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ بسته 6 عددی فراز

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شاهین ۶عددی

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ بسته ۶ عددی مجیر

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • همبرگر معمولی بشارت

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شاهین ۱۵عددی

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ طراوت( صبا) ۱۵عددی

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس آلمانی نوین

  ۴۷۵,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده نوین

  ۵۰۸,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۴۶۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس کوکتل مرغ نوین 55 درصد

  ۵۱۸,۰۰۰ ریال
 • کالباس مارتا خانواده بشارت

  ۵۵۵,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شاهین ۶عددی

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شاهین ۳۰ عددی

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ طراوت( صبا) ۱۵عددی

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شاهین ۱۵عددی

  ۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • هات داگ گوشت 60 درصد 202

  ۹۳۵,۰۰۰ ریال
 • کوکتل گوشت 55 درصد 202

  ۸۹۵,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری بشارت

  ۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ شانه 30 عددی فراز

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ بسته 6 عددی فراز

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ طراوت بسته 6 عددی

  ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • تخم مرغ طراوت (صبا) شانه 30 عددی

  ۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ ٪ نوین

  ۷۵۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا