۰
 • رشته پلویی انسی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۸۷,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای مانا

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی زر مته ای

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای زر (1/2)

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی انسی پنه

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای انسی

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی صدفی ساده انسی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پاپیونی انسی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده دودی سبزان

  ۱۶۷,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده پنیر پیتزا سبزان

  ۱۶۷,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده قارچ و پنیر سبزان

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی گل گندم

  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای زر (1/2)

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای مانا

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای انسی

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • سویا طلایی سبحان

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی گل گندم

  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی انسی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۸۷,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی انسی پنه

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی زر مته ای

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • سویا بسته بندی انسی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته ای دنیز ۵۰۰ گرم

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • لازانیا تک ماکارون

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی لوله ای زر

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده قارچ و پنیر سبزان

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • لازانیا تک ماکارون

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای مانا

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای زر (1/2)

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته‌ای انسی

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی انسی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۸۷,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی نیمه آماده الیت با طعم قارچ و پنیر

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی نیمه آماده الیت با طعم گوجه فرنگی و ریحان

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی زر مته ای

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی انسی پنه

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پیچی انسی ۵۰۰گرم

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی لوله ای زر

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی گل گندم

  ۵۲,۰۰۰ ریال
 • سویا طلایی سبحان

  ۷۰,۰۰۰ ریال
 • سویا بسته بندی انسی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته ای دنیز ۵۰۰ گرم

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • رشته پلویی جعبه ای میثم 400 گرم

  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده دودی سبزان

  ۱۶۷,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده پنیر پیتزا سبزان

  ۱۶۷,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی صدفی ساده انسی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پاپیونی انسی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی زر مته ای

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی انسی پنه

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پیچی انسی ۵۰۰گرم

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پاپیونی انسی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی نیمه آماده الیت با طعم گوجه فرنگی و ریحان

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی نیمه آماده الیت با طعم قارچ و پنیر

  ۱۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی رشته ای دنیز ۵۰۰ گرم

  ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی پیچی انسی ۵۰۰گرم

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده قارچ و پنیر سبزان

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده پنیر پیتزا سبزان

  ۱۶۷,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • پاستا نیمه آماده دودی سبزان

  ۱۶۷,۶۰۰ ریال
  ۱%
  ۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی لوله ای زر

  ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • لازانیا تک ماکارون

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • ماکارونی فرمی صدفی ساده انسی

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • سویا بسته بندی انسی

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا