۰
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۳۴%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته معطر سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته لایت سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه سوفیا

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه سوفیا با طعم هل

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه لایت سوفیا

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ ارل گری شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای شکسته سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۲۸,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته سوفیا با طعم هل

  ۹۹۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۳۲,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته ساده سوفیا

  ۹۹۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۳۲,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته عطری سوفیا

  ۹۹۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۳۲,۰۰۰ ریال
 • چای چکش سبز

  ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای دو غزال با طعم ارل گری

  ۲۲۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • دمنوش کیسه‌ای جینسینگ

  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیب میعاد اصل

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ ارل گری شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • دمنوش لاغری کرفس، شیرین بیان و لیمو عمانی

  ۳۱۵,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۶۵,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته معطر سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • دمنوش کیسه‌ای گل گاو زبان

  ۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • چای قرمز گلستان

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱,۰۶۸,۰۰۰ ریال
 • دمنوش کیسه‌ای آویشن

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه سوفیا

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای ویکتوریا ۲۵۰ گرم

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیب میعاد اصل

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز ارل گری زرد گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز لیدی گری آبی گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز سنتی انگلیسی قرمز گلستان

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱,۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه باروتی گلد دوغزال

  ۱,۳۴۹,۰۰۰ ریال
  ۳%
  ۱,۲۹۸,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته معطر سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته لایت سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱,۲۲۸,۰۰۰ ریال
 • چای قرمز گلستان

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱,۰۶۸,۰۰۰ ریال
 • چای مشکی گلستان

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۱,۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • چای ساده احمد

  ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۳۴%
  ۷۹,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ ارل گری شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای کلاسیک ویکتوریا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای معطر ویکتوریا قرمز

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ روزانه گلستان

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه ای بسته ۱۰۰ گرم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز خالص کیسه‌ ای ۲۵ عددی گلستان

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • چای سبز و دارچین (25 عددی)

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • چای سبز نعنا کیسه‌ای (۲۵ عددی)

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • چای ویکتوریا ۱۰۰ گرم

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ با طعم دارچین گلستان (قهوه ای)

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ با طعم هل گلستان (سبز)

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • چای کلاسیک احمد

  ۱,۰۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه ای بسته ۱۰۰ گرم

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • چای کله مورچه ای بسته ۲۵۰ گرم

  ۳۹۹,۰۰۰ ریال
 • چای عطر دار ویکتورین احمد

  ۹۹۶,۰۰۰ ریال
 • چای ساده احمد

  ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای ویکتوریا ۱۰۰ گرم

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چای ویکتوریا ۲۵۰ گرم

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز سنتی انگلیسی قرمز گلستان

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای ممتاز هندوستان گلستان

  ۲۵۷,۰۰۰ ریال
 • چای توینینگز ارل گری زرد گلستان

  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱%
  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ با طعم هل گلستان (سبز)

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ توینینگز سنتی انگلیسی قرمز گلستان

  ۷۲۹,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۶۸۹,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا