۰
 • چای سبز کیسه‌ای سحرخیز

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای سحرخیز

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته معطر سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته سوفیا با طعم هل

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته لایت سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای ارل گری

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم نعنا

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال مشکی

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۲۲۴,۰۰۰ ریال
 • چای قرمز شکسته زرین شهرزاد

  ۸۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۷۸۹,۰۰۰ ریال
 • چای اسبی کوچک

  ۲۵۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیب میعاد ایرانی

  ۹۶۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • چای قرمز شکسته زرین شهرزاد

  ۸۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۷۸۹,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال مشکی

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۲۲۴,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال

  ۹۸۹,۰۰۰ ریال
 • چای اسبی بزرگ

  ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ رویال شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای عطری ارل گری مشکی شهرزاد

  ۸۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۷۸۹,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای سیلان ساده طبیعت

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای معطر دلفین

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز تی بک (طعم لیمو)

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای دلفین

  ۶۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۶۱۸,۵۰۰ ریال
 • چای سیاه شکسته فانوس نشان جهان فله

  ۱,۹۳۵,۰۰۰ ریال
 • چای شهرزاد شکسته زرین فله

  ۱,۷۸۵,۰۰۰ ریال
 • چای میعاد مواهب فله

  ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان ارل گری معطر تشریفات جعبه فلزی

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان ساده تشریفات

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته معطر سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته سوفیا با طعم هل

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته لایت سوفیا

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • چای دوغزال مشکی

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۲%
  ۱,۲۲۴,۰۰۰ ریال
 • چای قرمز گلستان

  ۱,۲۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۱,۰۶۸,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کلاسیک خارجی کیمبال

  ۱,۱۵۹,۹۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای معطر کیمبال با عطر برگاموت

  ۱,۱۵۹,۹۰۰ ریال
  ۱۴%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای سبز کیسه‌ای با طعم نعنا

  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم لیمو

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای ارل گری

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای سبز لیمو کیسه‌ای

  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه‌ای با طعم دارچین

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای سیلان ساده طبیعت

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ ارل گری شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای سبز تی بک (طعم لیمو)

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • چای تی بگ رویال شهرزاد

  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای کلاسیک ویکتوریا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای معطر ویکتوریا قرمز

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان ارل گری معطر طبیعت

  ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای شکسته ممتاز کلکته آسام ویکتوریا

  ۱,۰۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه شکسته معطر ویکتوریا قرمز

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۹۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه شکسته کلاسیک ویکتوریا

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۹۹۵,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای معطر ویکتوریا قرمز

  ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای کلاسیک ویکتوریا

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • دمنوش کیسه ای هرمی زعفرانی بهرامن

  ۷۲۵,۰۰۰ ریال
 • چای کیسه ای دارچین بهرامن

  ۳۶۵,۰۰۰ ریال
 • دمنوش کیسه ای هرمی بابونه بهرامن

  ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیاه کیسه ای زعفرانی بهرامن

  ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان ساده تشریفات

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • چای سیلان ارل گری معطر تشریفات جعبه فلزی

  ۱,۲۹۹,۰۰۰ ریال
  ۲۳%
  ۹۹۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا