۰
 • کنسرو نخود فرنگی مجید

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • کنسرو عدس تی تی کا

  ۹۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات دلپذیر

  ۱۳۸,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی اروم آدا

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین سویتی

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین کلیددار خوشاب

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو میکس سبزیجات کلید دار خوشاب

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی شنگر

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مخلوط سبزیجات منجمد تاپ کوئین فله

  ۴۵۵,۰۰۰ ریال
 • نخود سبز منجمد فله گلاسون

  ۴۵۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • نخود فرنگی

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات دلپذیر

  ۱۳۸,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی مجید

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز یک و یک

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزی یک و یک

  ۱۱۸,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی اروم آدا

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین سویتی

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز خرم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین کلیددار خوشاب

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو عدس تی تی کا

  ۹۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • مخلوط سبزیجات منجمد تاپ کوئین فله

  ۴۵۵,۰۰۰ ریال
 • نخود سبز منجمد فله گلاسون

  ۴۵۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین کلیددار خوشاب

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو میکس سبزیجات کلید دار خوشاب

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • نخود فرنگی

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین سویتی

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی اروم آدا

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی مجید

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز خرم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز یک و یک

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات دلپذیر

  ۱۳۸,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • کنسرو عدس تی تی کا

  ۹۵,۰۰۰ ریال
  ۵%
  ۹۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزی یک و یک

  ۱۱۸,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی شنگر

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات دلپذیر

  ۱۳۸,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز یک و یک

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز خرم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی مجید

  ۱۶۸,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی اروم آدا

  ۱۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین سویتی

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • نخود فرنگی

  ۲۰۵,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۱۸۷,۰۰۰ ریال
 • نخود سبز منجمد فله گلاسون

  ۴۵۵,۰۰۰ ریال
 • مخلوط سبزیجات منجمد تاپ کوئین فله

  ۴۵۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز خرم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کنسرو میکس سبزیجات کلید دار خوشاب

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین کلیددار خوشاب

  ۲۱۹,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز کلید دار خوشاب

  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  ۱۸%
  ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • کنسرو ذرت شیرین سویتی

  ۱۸۵,۰۰۰ ریال
  ۹%
  ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزی یک و یک

  ۱۱۸,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود سبز یک و یک

  ۱۳۹,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات دلپذیر

  ۱۳۸,۰۰۰ ریال
  ۱۹%
  ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • کنسرو نخود فرنگی شنگر

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا