۰
 • کیسه فریزر پیلگون معمولی

  ۱۰۶,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۹۷,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر پیلگون طرح انار

  ۲۱۵,۰۰۰ ریال
  ۲۵%
  ۱۶۱,۰۰۰ ریال
 • نوار درزگیر پارسا نوار

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون جعبه ای

  ۳۰۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۶۲,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله خوشبو پیلگون (18 عددی)

  ۲۷۹,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۲۲۳,۰۰۰ ریال
 • سفره کاغذی مجلسی ۱۰ قطعه ای پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون

  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۲۴۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله جعبه ای زرد کوچک پیلگون

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر زیپ دار 25*35

  ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۳,۹۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۳,۹۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف تک ظرف

  ۱,۲۵۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۳,۵۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس

  ۷,۵۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر جعبه‌ای ۲۵×۳۵

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
  ۴%
  ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم ضخیم

  ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • زیپ کیف کیسه فریزرلندی

  ۱۱۹,۵۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۱۰۳,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله ۸۰×۶۰

  ۷۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۷۳,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر پیلگون معمولی

  ۱۰۶,۰۰۰ ریال
  ۸%
  ۹۷,۰۰۰ ریال
 • کیسه یخ تگرگ (42 برگ 24 تایی)

  ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر پیلگون ویژه

  ۹۹,۰۰۰ ریال
  ۱۶%
  ۸۳,۰۰۰ ریال
 • روکش محافظ غذا پیلگون (تیغ ریل)

  ۴۴۹,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله رولی پاندا ۸۰×۶۵ پرفراژدار ضخیم

  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی ۳۵*۲۵ پرفراژ دار پاندا ۳۰۰ عددی

  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۳۱۴,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله رولی پاندا ۷۰*۵۵ پرفراژ دار ضخیم ۳۶ عددی

  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله رولی ضخیم ۸۰*۵۰ تاپسیس ۴۰ عددی

  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله بند دار ضخیم پاندا 60*55

  ۳۵۵,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله جعبه ای ۳ رول متوسط پلانگتون ۸۰*۵۵

  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۸,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله جعبه ای زرد کوچک پیلگون

  ۳۴۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • زیپگون کوچک پیلگون (40 برگ)

  ۳۲۹,۰۰۰ ریال
  ۲۱%
  ۲۵۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله بند دار ۷۰*۶۵ تاپسیس ۱۵ عددی

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
 • سفره یکبار مصرف ضخیم مجلسی لندی 10 متر

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۸۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی پیلگون جعبه ای

  ۳۰۹,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۶۲,۰۰۰ ریال
 • لیوان یکبار مصرف تک ظرف

  ۱,۲۵۰ ریال
 • چاقو یکبار مصرف شیشه ای طب پلاستیک

  ۲,۵۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی

  ۳,۰۰۰ ریال
 • نیم لیوان کاغذی گیاهی

  ۳,۵۰۰ ریال
 • لیوان کاغذی

  ۳,۹۰۰ ریال
 • ظرف فوم اورانوس

  ۷,۵۰۰ ریال
 • کاسه سه گوش کوشا (نارنجی)

  ۱۸,۰۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره ای کوچک صورتی جیغ

  ۳۳,۰۰۰ ریال
 • ظرف سالاد کنگره‌ ای بزرگ صورتی

  ۴۲,۰۰۰ ریال
 • نوار درزگیر پارسا نوار

  ۵۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر بسته ۷۰ برگی پلانگتون‌ ۳۵×۲۵

  ۵۹,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۵۵,۰۰۰ ریال
 • قاشق شیشه‌ای یکبار مصرف تک ظرف

  ۶۲,۵۰۰ ریال
 • فویل آلومینیوم استندی بسیار ضخیم پیلگون 60 سانت 1 متری

  ۲۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • سفره یکبار مصرف ضخیم مجلسی لندی 10 متر

  ۳۲۰,۰۰۰ ریال
  ۱۱%
  ۲۸۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله بند دار ضخیم پاندا 60*55

  ۳۵۵,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • سفره یکبار مصرف ساده ۵۰ متری پرفراژ دار پلانگتون

  ۲۴۵,۰۰۰ ریال
  ۱۰%
  ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله جعبه ای ۳ رول متوسط پلانگتون ۸۰*۵۵

  ۳۴۵,۰۰۰ ریال
  ۷%
  ۳۱۸,۰۰۰ ریال
 • دستمال چند منظوره رولی ۲۵*۲۵ تاپسیس ۳۰ عددی آبی ساده

  ۲۹۰,۰۰۰ ریال
  ۱۳%
  ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله رولی ضخیم ۸۰*۵۰ تاپسیس ۴۰ عددی

  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
  ۱۵%
  ۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله بند دار ۷۰*۶۵ تاپسیس ۱۵ عددی

  ۳۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۷%
  ۲۶۹,۰۰۰ ریال
 • دستکش یکبار مصرف پاندا ۱۰۰ عددی

  ۱۲۰,۰۰۰ ریال
  ۶%
  ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • کیسه زباله رولی پاندا ۷۰*۵۵ پرفراژ دار ضخیم ۳۶ عددی

  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲۴%
  ۲۹۹,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر رولی ۳۵*۲۵ پرفراژ دار پاندا ۳۰۰ عددی

  ۳۹۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰%
  ۳۱۴,۰۰۰ ریال
 • کیسه فریزر جعبه ای ۳۵*۲۵ پاندا ۱۲۰ عددی

  ۲۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲%
  ۱۷۵,۰۰۰ ریال
بازگشت به بالا